Заявка за издаване на родословия

ВАЖНО !

  1. Заявлението за издаване на родословие се подава до 50-тия ден от раждането на кученцата!
  2. Отговорник за верността на данните и сроковете е местния отговорник по развъдна дейност!
  3. Към заявлението за издаване на родословия задължително се прилагат копия от родословията на бащата и майката, както и копия на протоколи от положените от тях изпит и кьорунг.
  4. При неспазване на условията, службата за РК не носи отговорност за забавяне на документите.
Развъдчик
Кучило
Данни за бащата
Данни за майката
Кученца
 ПолЦвятТип козинаИмеЧип №
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


Created by Arrakis Studio