Контакт

БЪЛГАРСКО ОБЕДИНЕНИЕ ЗА ГЕРМАНСКИ ОВЧАРСКИ КУЧЕТА
София 1756, ул. Пловдивско поле № 11, вх. 1, офис 1
Тел. +359 2 996 44 62
e-mail: bulgarianSV@gmail.com

Камен Литов – Председател
Тел: + 359 878 844 306
e-mail: bulgarianSV@gmail.com

Спас Георгиев – отговорник по развъдна дейност
Тел: + 359 888 327 440

Михаела Денчева – Секретар и служба Племенна книга
e-mail: bulgarianSV@gmail.com

Клубни съдии - За да получите информация за съдиите на БОГОК, моля натиснете ТУК.

 Created by Arrakis Studio